ZON PARKING KENDERAAN GRADUAN KONVOKESYEN KE-19

Perhatian:

  1. Parking 1 & 3 masuk melalui Simpang Pertama
  2. DILARANG Parking di atas rumput untuk Parking 1

Line Callout 2 (Border and Accent Bar): Parking 2
Hadapan Perpustakaan

 

 
 TEMPAT PARKING
 

 

Admin