DOMAIN 5 : PEMERKASAAN BAHASA INGGERIS DALAM PENYAMPAIAN PdP (10%)

Berikut merupakan skala penilaian likert yang diguna pakai di dalam bahagian ini:

  1. Memuaskan
  2. Sederhana
  3. Baik
  4. Sangat Baik
  5. Cemerlang

1
2
3
4
5
1.
Penggunaan Bahasa Inggeris dalam Penyampaian PdP
2.
Penyampaian pengajaran dalam Bahasa Inggeris
3.
Penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran dalam Bahasa Inggeris
4.
Penglibatan pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran dalam Bahasa Inggeris oleh pensyarah
Jumlah : 0